Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023, 11:10:00 CH, GMT +07:00


Thành tựu
Thứ Năm, 8/1/2015
Chứng nhận, Bằng khen
 
TẬP THẾ 

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG I

2008

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG II

2003

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

2006

CỞ THI ĐUA XUẤT SẮC CHÍNH PHỦ TẶNG

2005 &2009


CÁ NHÂN
 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ, HẠNG 3

14 NGƯỜI

BẰNG KHEN CHÍNH PHỦ

20 NGƯỜI

CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

3 NGƯỜI

PHẦN THƯỞNG CAO QUÍ ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG:

01.jpg
 

 

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM

 

CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia