Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021, 05:03:35 SA, GMT +07:00


Thứ Hai, 19/1/2015
Tránh chồng chéo trong quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
(Xây dựng) - Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.
 


Tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước ngành xây dựng từ cấp huyện đến tỉnh

Những bất cập

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế, đô thị Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, số lượng đô thị được nâng lên, quy mô mở rộng, chất lượng nâng cao. Đô thị ngày càng khẳng định được vai trò động lực trong nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, còn nhiều thách thức trong quá trình phát triển đô thị. Tình trạng thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tính kết nối hạ tầng còn yếu. Vấn đề ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân của tình trạng này, trước hết là do hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý đô thị còn thiếu đồng bộ, chế tài xử lý vi phạm chưa rõ. Các cơ quan còn chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

Thông tư liên tịch đã làm rõ, phân định được chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải trong việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, đó là Sở Xây dựng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị nhưng không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Đây là nhiệm vụ lâu nay ở các địa phương thường bị lúng túng, lẫn lộn giữa 2 Sở.

Thông tư liên tịch cũng đã làm rõ nhiệm vụ của Sở Xây dựng là quản lý cả hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao để phân định rõ nhiệm vụ của Sở Xây dựng và Ban quản lý Khu kinh tế tại các địa phương…

Quy định chặt chẽ trong quản lý

Theo dự thảo Thông tư, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực như quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị, quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) và nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Riêng tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng không thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại TP.Hà Nội và TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

Để tăng cường hiệu quả trong quản lý nhà nước trong lĩnh ngành xây dựng, dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng thuộc UBND huyện.

Ông Phạm Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết: Thông tư liên tịch đã làm rõ được chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng; các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới là Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (mới). Từ đó giúp cho các địa phương phân định rạch ròi nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi quản lý; tránh sự chồng chéo cũng như bỏ sót lĩnh vực, địa bàn quản lý.


Báo Xây dựng

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia