Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021, 05:28:04 SA, GMT +07:00


Thứ Ba, 24/2/2015
Năm 2015, các trường nghề thuộc Bộ Xây dựng dự kiến đào tạo gần 10.000 chỉ tiêu trình độ Trung cấp
(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đã chính thức đăng ký với Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chỉ tiêu đào tạo năm 2015 của các trường nghề thuộc Bộ như sau: Cao đẳng nghề: 4.071 chỉ tiêu; Trung cấp nghề: 9.250 chỉ tiêu; Sơ cấp nghề và ngắn hạn: 24.079 lượt người.

Bộ cũng đã kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhanh chóng phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đối với các trường đào tạo thuộc các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các trường hoạt động thuận lợi; xem xét để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo nghề sau thời gian áp dụng cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu người học, đặc biệt về thời gian đào tạo trung cấp nghề đối với đối tượng tốt nghiệp THCS theo hướng ngắn gọn hơn cho phù hợp với nguyện vọng của người học.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho những nghề nặng nhọc độc hại, những vùng kinh tế khó khăn, những đối tượng học nghề thuộc diện chính sách, đồng thời cần sớm điều chỉnh quy định về thang bảng lương cho công nhân và các chính sách chế độ đối với trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề là các hệ đào tạo mới hiện nay nhằm thu hút người học nghề.

Tố Anh

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia