Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, 04:31:13 CH, GMT +07:00


Thứ Tư, 10/6/2015
Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng
(Xây dựng) - Sáng 9/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng về kế hoạch giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Phạm Thị Hòe đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Phạm Thị Hòe nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng với Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt và tổ chức thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, phương hướng nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, cũng như đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã đánh giá cao kết quả làm việc của Ban giám sát. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những đánh giá của Đoàn giám sát, những ưu điểm nổi trội cũng như những vấn đề tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trong dự thảo Báo cáo, Đoàn giám sát cũng đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và những việc Bộ Xây dựng đã làm trong các nội dung mà Đoàn giám sát tập trung làm việc.

Theo đó, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế; thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng nhiệm vụ.

Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng như: Tham mưu xây dựng, hoàn thiện khung khổ luật pháp, cơ chế chính sách quản lý nhà nước; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng; phát triển đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, có bản sắc thống nhất theo chiến lược quy hoạch, kế hoạch; phát triển, quản lý điều tiết, kiểm soát thị trường bất động sản, nhà ở theo cơ chế thị trường; phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Bộ Xây dựng đã đổi mới phương thức quản lý đầu tư xây dựng nhằm thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường; xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm, quản lý thống nhất của Nhà nước để kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực, khắc phục tư tưởng “Nhà nước hoá”, cũng như tư tưởng “thị trường hoá” một cách cực đoan trong quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở.

Việc đổi mới phương thức quản lý đầu tư xây dựng theo nguyên tắc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác phải có phương thức và phạm vi quản lý khác nhau; đổi mới tư duy trong quản lý phát triển theo nguyên tắc, việc đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở phải có quy hoạch và kế hoạch.

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là phải khắc phục được sự lệch pha cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hoá một cách hợp lý, sao cho các sản phẩm bất động sản chủ yếu phải phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của người mua. Việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia nhằm đa dạng hoá sản phẩm bất động sản nhà ở, trong đó, trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội, hướng tới người nghèo để sản phẩm bất động sản đến được với người có nhu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận những ý kiến trao đổi và trên cơ sở kết quả buổi làm việc, Đoàn giám sát sẽ bổ sung hoàn thiện Báo cáo giám sát để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Theo Thanh Huyền/ Báo Xây dựng

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia