Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, 05:20:49 CH, GMT +07:00


Thứ Tư, 23/9/2015
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 22/9/2015, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Xây dựng.

Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện báo cáo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết quả thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó nêu lên một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật này.

Việc hoàn thiện thể chế pháp luật về lĩnh vực Xây dựng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là khi các Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội ban hành, do đó Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật một cách nhanh chóng, kịp thời.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị các nội dung cho báo cáo tại Hội nghị về nhà ở xã hội sắp tới, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Bộ rà soát những nội dung quan trọng, các vấn đề liên quan đến quản lý Ngành được cử tri quan tâm, phục vụ phiên họp sắp tới của Quốc hội.

Theo moc.gov.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia