Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022, 06:14:37 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 3/11/2015
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Đó là khẳng định của ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội.

Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

 

Trả lời về vấn đề nhân sự của Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, để có kết quả bầu cử nhân sự thành công và được đánh giá rất cao tại Đại hội vừa qua, các công việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đã được thực hiện công phu, chu đáo.

Theo đồng chí, công tác chuẩn bị nhân sự không chỉ được tiến hành trong một vài tháng mà đã được tiến hành lâu dài, từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển... Toàn bộ 85 đồng chí được giới thiệu tại Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới đều được lấy ý kiến từ cơ sở, có ý kiến nhận xét, đóng góp của quần chúng, đảng viên, nơi cư trú... Lý lịch đảng viên của từng đồng chí cũng được niêm yết công khai trước Đại hội 2 tháng.

Đồng chí Đào Đức Toàn đánh giá, kết quả bầu cử lần này đã đáp ứng được các tiểu chí, quy định của Trung ương. Ban chấp hành khóa mới có sự đổi mới 33,8%, tỉ lệ nữ đạt 12,2% (tăng hơn 2,2% so với khóa cũ), tuổi bình quân của nhiệm kỳ này giảm hơn so với nhiệm kỳ trước. 100% các đồng chí trong Ban chấp hành có trình độ Đại học trở lên, trong đó 85% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; cơ cấu Ban chấp hành cũng có đầy đủ đại diện các lĩnh vực quan trọng của Thủ đô. Với những yếu tố này, với sự kết thừa và phát triển, các đồng chí Ban chấp hành khóa mới sẽ phát huy hết khả năng, hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Về phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Nguyễn Đức Chung, đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, đồng chí sẽ phụ trách mảng xây dựng Đảng. Còn đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội này, đồng chí sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Thông báo kết quả Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Trung tâm báo chí phụ vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI cho biết, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra từ ngày 31/10 - 3/11/2015 tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô và đã thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có 495 đại biểu chính thức, thay mặt cho 39 vạn đảng viên của Thủ đô. Đại hội đã vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo; được chào đón những vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp mọi chương trình đề ra, trong đó có các nội dung quan trọng như: đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, bầu Ban Thường vụ Thành ủy, ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trước đó, sáng nay (03/11), Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội họp phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI ra mắt và thông qua nghị quyết Đại hội.


Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng hứa trước Đại hội, mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của Đại hội, của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thủ đô.

"Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ TP không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của Đại hội, của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Kế thừa và phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của BCH Đảng bộ TP các khoá trước, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XIV luôn giữ gìn, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Ban Chấp hành thực sự là tập thể vững mạnh, đoàn kết, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đảm đương và phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đại hội giao phó", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng hứa trước Đại hội.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ khoá XVI thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 5 phần quan trọng: Phần thứ nhất, tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (2010 - 2015) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Trong phần này, về đánh giá tình hình 5 năm 2010 -2015, Đại hội khẳng định: Năm năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô. Kế thừa, phát huy thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi mới, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV, lãnh đạo thực hiện tốt 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá của Thành ủy, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Diện mạo Thủ đô thay đổi nhanh chóng, ngày càng khang trang và khởi sắc. Sự ổn định và phát triển của thành phố Hà Nội 5 năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước...

Nghị quyết Đại hội cũng chỉ ra 5 kinh nghiệm chủ yếu. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển Thủ đô 5 năm 2015-2020 cũng được thông qua, trong mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, theo Nghị quyết đại hội, cần thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và ba khâu đột phá.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%, trong đó, dịch vụ: 7,8-8,3%, Công nghiệp - xây dựng: 10-10,5%, Nông nghiệp: 3,5- 4%; Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ: 61-62%, Công nghiệp - xây dựng: 35-36,5%, Nông nghiệp 2,5-3,0%; GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD); Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm); Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 70-75% tổng số xã (tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015); Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hoá: 72%, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hoá: 62%, gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 88%; Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia: 65-70%; số giường bệnh/vạn dân: 23; số bác sĩ/vạn dân: 13,5; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế): 100%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 70 - 75%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới: dưới 1,2%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%, trong đó nước sạch: 50%,tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch: 95-100%; Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: khu vực đô thị 95-100%, khu vực nông thôn 90-95%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%, tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng: 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 90-95%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 95-100%; Kết nạp trên 12.000 đảng viên mới/năm; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 70%; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm: trên 50%.

Nghị quyết cũng đưa ra định hướng trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm (2015 - 2020) về phát triển kinh tế; Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; Xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống của nông dân; Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển khoa học và công nghệ; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phần thứ hai của Nghị quyết là thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV. Kế thừa, phát triển kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Phần thứ ba, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương và bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố để ban hành, tổ chức thực hiện.

Phần thứ tư, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 74 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 61đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.
Phần thứ năm, giao Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là: Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội; Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Quốc Bình/ Báo Xây dựng

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia