Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022, 07:25:23 CH, GMT +07:00


Chủ Nhật, 10/1/2016
Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035
Ngày 7/1/2016 tại Bộ Xây dựng, cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Tham dự buổi họp có đại diện các Bộ ngành liên quan, các Hội nghề nghiệp, các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng; đại diện chính quyền địa phương và đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn quốc gia VIUP).
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp thẩm định

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh, Bắc Kạn là trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; nằm trên tuyến du lịch quan trọng của quốc gia và quốc tế, với tài nguyên rừng phong phú và nhiều danh lam thắng cảnh (nổi tiếng nhất là Hồ Ba Bể). Tuy nhiên, đặc thù là tỉnh miền núi nên Bắc Kạn còn nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Cuối năm 2006, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt đồ án “Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020”, làm nền tảng để tỉnh định hướng phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn. Qua gần 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, thực tế phát triển vùng tỉnh Bắc Kạn cũng thể hiện nhiều hạn chế cần được kịp thời điều chỉnh. Nhiệm vụ được lập nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 2/12/2010 “Về việc tăng cường công tác quy hoạch”, và của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2454/BXD-KTQH “Về việc rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh”, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn phát triển bền vững trên cơ sở khai thác mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, khắc phục các hạn chế, các khó khăn hiện nay. 

Tại cuộc họp, các nội dung cơ bản của Nhiệm vụ quy hoạch – đánh giá hiện trạng phát triển vùng, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển vùng, dự báo phát triển, đề xuất phân vùng chức năng, định hướng tổ chức không gian vùng, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật…được tư vấn trình bày cụ thể.

Hội đồng thẩm định về cơ bản nhất trí với nội dung và sự cần thiết của Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng - Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng lưu ý UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với tư vấn nghiên cứu hoàn hiện hơn đồ án quy hoạch để triển khai sau này, xác định rõ mối liên hệ vùng giữa Bắc Kạn và các địa phương xung quanh, xác định động lực phát triển (du lịch) và nguồn lực phát triển - đặc biệt là nguồn nhân lực - để đồ án có tính khả thi. Thứ trưởng giao UBND tỉnh và tư vấn xúc tiến hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo tờ trình, để Bộ Xây dựng có căn cứ trình Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ, sớm đưa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 vào triển khai thực hiện.
Lệ Minh/www.moc.gov.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia