Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, 04:10:30 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 20/1/2016
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Sáng 21/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể.

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

8.00': Đúng 8 giờ sáng ngày 21/1/2016, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Các đại biểu làm lễ chào cờ.

1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tới dự phiên khai mạc trọng thể này có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Tới dự khai mạc Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.


Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

8.05’: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh thông báo chương trình, nhiệm vụ của Đại hội XII, giới thiệu các đại biểu tham dự Đại hội.

Về nhiệm vụ, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dự kiến 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đây là những nhiệm vụ hết sức trọng đại mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tin tưởng giao cho Đại hội; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các tầng lớp nhân dân; các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, đại diện các tôn giáo; các vị khách quốc tế.


Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

8.12': Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đại hội XII có ý nghĩa định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đại hội XII là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, quyết tâm tiến bước của dân tộc vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

8.20’: Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp, nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội. Thay mặt đoàn đại biểu Thủ đô, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ lòng tin sắt son của các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

8.25': Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô; gửi đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô lời cảm ơn chân thành và bày tỏ quyết tâm tổ chức Đại hội XII thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội và đồng bào cả nước đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, trái tim thân yêu của cả nước.


Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

8.30': Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, các văn kiện đã được chuẩn bị chu đáo, được hàng triệu ý kiến tâm huyết góp ý; là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Tổng Bí thư khái quát các nội dung quan trọng, cốt lõi nêu trong các văn kiện. Theo đó, nội dung các văn kiện khẳng định những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được, những bài học kinh nghiêm, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và 30 năm đổi mới.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá sâu sắc về tình hình trong nước và quốc tế, đánh giá toàn diện về các mặt thuận lợi và khó khăn, các văn kiện đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ lớn để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI trình bày Báo cáo Chính trị. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Cụ thể, các văn kiện đã đề xuất mục tiêu tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020; đề xuất phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế,phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

SÁU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

9.25': Đại hội nghỉ giải lao.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Đại hội lần thứ XII của Đảng làđại hội của thời kỳ đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội Đảng sẽ đề ra “bước đi vững chắc” và có “giải pháp thật quyết liệt” để đưa đất nước chuyển mình một cách rõ ràng, bền vững.


Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên.

Năm 2016 và những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều cơ hội to lớn cùng với những thách thức không nhỏ, đòi hỏi công tác đối ngoại phải năng động hơn nữa cùng với sự phối hợp, đồng hành của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hội nhập. Với mạng lưới 15 đối tác chiến lược, 10 đối tác toàn diện, Việt Nam cần có những bước đi đột phá để xứng tầm với các khuôn khổ quan hệ đó, vừa tăng cường quan hệ với các đối tác phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội vừa củng cố hòa bình, an ninh khu vực.

Đông đảo người dân, các vị lão thành cách mạng tại Miền Trung bày tỏ tin tưởng, tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, Trung ương sẽ có những quyết định, đưa ra những chủ trương mạnh mẽ nhằm tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.


Ông Nguyễn Anh Đào. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Anh Đào (85 tuổi đời, cán bộ hưu trí xã Ba Thung, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), lão thành cách mạng từng bị địch bắt, tù đày ở đảo Phú Quốc: Tôi luôn theo dõi và hết sức kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tôi tin rằng Đại hội lần này sẽ có những quyết định, quyết sách quan trọng đưa đất nước Việt Nam tiến lên CNH-HĐH.

Đẩy lùi nạn tham nhũng sẽ tạo niềm tin trong dân vào Đảng và chính quyền các cấp.

Người đảng viên kỳ cựu này cũng mong muốn, các đại biểu sáng suốt bầu chọn ra Ban Chấp hành mới, đặc biệt là người đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước phải có tâm, có tầm, có năng lực bản lĩnh chính trị để lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và vững chắc trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương mới sẽ phát huy truyền thống cách mạnh anh hùng, đưa đất nước thắng lợi trên mọi lĩnh vực, nhất là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên Tư lệnh Quân khu 4:

Không chỉ 4,5 triệu đảng viên mà cả hơn 90 triệu người dân Việt Nam không ai không kỳ vọngĐảng tiếp tục đổi mới ở cấp độ cao hơn, mạnh mẽ hơn để cho đời sống của nhân dân và vị thế của đất nước được nâng lên. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng ta. trong giai đoạn hiện nay, có hai lĩnh vực cốt lõi cần phải làm tốt để quyết định vai trò của Đảng trong lòng dân tộc, đó là xây dựng Đảng và thực thi nhiệm vụ cơ bản của Đảng.


Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh VGP

Trong hai lĩnh vực cốt lõi này, sức chiến đấu, sức mạnh của Đảng là nhân tố quyết định, quan trọng nhất. Đảng trong sạch thì sẽ mạnh, đúng tầm, đúng bản lĩnh để “cầm cương”.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là sức sống của Đảng, là giải pháp quan trọng để làm trong sạch và xây dựng Đảng vững mạnh, linh hoạt với thế cuộc để có thể làm giàu, làm lợi cho dân tộc, cho đất nước.

10.00': Đại hội tiếp tục làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội XII đọc danh sách các chính đảng, tổ chức quốc tế có thư, điện chúc mừng Đại hội.

Theo đó, Đại hội XII đã nhận được 170 điện mừng của các Đảng, các tổ chức quốc tế... Đây là sự động viên to lớn của bạn bè thế giới đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

10.10': Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội.

10.13': Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

11.20’: Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc phiên khai mạc. Chiều nay, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Đoàn, thảo luận về các văn kiện của Đại hội.


Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Trước đó, trong phiên trù bị ngày 20/1, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".


Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dự kiến 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ; 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học.

Về độ tuổi, đại biểu từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí; từ 31-40 tuổi có 65 đồng chí; từ 41-50 tuổi có 384 đồng chí; từ 51-60 tuổi có 992 đồng chí; từ 61-70 tuổi có 64 đồng chí...

Hơn 500 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về Đại hội.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia