Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021, 10:21:16 CH, GMT +07:00


Thứ Hai, 14/3/2016
Khởi động Dự án “Tăng cường năng lực quản lý ngành thoát nước tại Việt Nam”
Sáng ngày 14/3/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và khởi động Dự án “Tăng cường năng lực quản lý ngành thoát nước tại Việt Nam”. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Xây dựng, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng (ATI) chủ trì cuộc họp.

Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Hồng Tiến phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Tham dự cuộc họp có ông Kenichi Yamamoto - Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam; ông Yakuro Inoue - Cố vấn trưởng dự án; các chuyên gia tư vấn của dự án; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến cho biết, Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật đã đạt được những tiến bộ và thành tựu đáng kể, nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong lĩnh vực này, đặc biệt là về cơ sở vật chất cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong thời gian qua, việc đào tạo năng cao năng lực trong quản lý thoát nước đã được Bộ Xây dựng hết sức quan tâm, nhiều cơ sở đào tạo trong ngành đã tham gia công tác này. Tuy nhiên, nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng là rất lớn.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là chủ trương, giải pháp đột phá của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Xuất phát từ nhu cầu đó, theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho ngành thoát nước và xây dựng Trung tâm đào tạo ngành thoát nước, và Chính phủ Nhật Bản đã có quyết định hỗ trợ cho Dự án này.

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, mục tiêu tổng thể của Dự án là tăng cường năng lực trong quản lý thoát nước của Việt Nam, bao gồm: xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức thực hiện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hiện tại và phát triển tương lai.

Mục tiêu cụ thể của Dự án: rà soát, hoàn thiện thể chế liên quan đến chính sách phát triển ngành thoát nước; nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống thoát nước và phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, đào tạo thí điểm, chuyển giao công nghệ và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc thành lập trung tâm đào tạo thoát nước Việt Nam. Thời gian thực hiện Dự án trong 3 năm, kể từ năm 2016.

Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam Kenichi Yamamoto phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp này, Ban điều phối Dự án đã nghe tư vấn của Dự án trình bày nội dung và kế hoạch triển khai Dự án, kế hoạch năm 2016, đồng thời cũng đã nghe ý kiến của các bên liên quan là đối tác của Dự án để tiến tới thống nhất quan điểm và tổ chức thực hiện Dự án.

Phát biểu tổng kết cuộc họp, Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Nguyễn Hồng Tiến bày tỏ cám ơn sự làm việc tích cực của cả hai bên Việt Nam và Nhật Bản trong các công tác chuẩn bị cho JCC lần thứ nhất và khởi động Dự án.

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, những nội dung cơ bản của Dự án đã được hai bên thảo luận và thống nhất, trong đó có kế hoạch thực hiện năm 2016. Nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều: hoàn thiện cơ cấu quản lý, các đối tác tham gia, thành lập Ban Quản lý Dự án, điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực, xúc tiến thành lập Trung tâm thoát nước…

Nhân dịp cuộc họp JCC lần thức nhất và khởi động Dự án, Cục trưởng Nguyễn Hồng Tiến cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng bày tỏ sự cảm ơn đối với các Bộ, ngành của Việt Nam và các cơ quan liên quan; Đại sứ quán Bộ MLIT, Tổ chức JICA và các chuyên gia Nhật Bản đã ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng ngay từ khi xây dựng ý tưởng của Dự án cho đến nay Dự án đã được phê duyệt và đi vào tổ chức thực hiện. Cục trưởng Nguyễn Hồng Tiến cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bên liên quan trong quá trình triển khai Dự án cũng như trong việc vận hành Trung tâm Thoát nước trong tương lai./.


Minh Tuấn/www.moc.gov.vn/

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia