Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022, 06:16:26 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 29/3/2016
Ngày mai (30/3), Quốc hội bắt đầu quyết định nhân sự Nhà nước
Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, từ sáng mai (30/3), Quốc hội bắt đầu xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Cụ thể, lúc 10h30 ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu để làm việc cho tất cả các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự.

Sau các thủ tục thành lập Ban kiểm phiếu, công bố thể lệ bỏ phiếu, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và dành thời gian thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn.

Sáng 31/3, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ.

Cũng trong ngày 31/3, Quốc hội thực hiện các quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sáng 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch nước, công bố kết quả và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong các ngày 4-5/4, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 4/4), bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiếm toán Nhà nước (chiều 5/4).

Sáng 6/4, tân Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội thảo luận tại Đoàn. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử nhân sự dự kiến bầu vào vị trí Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội thảo luận tại đoàn, thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua danh sách.

Sáng 7/4, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ, ra Nghị quyết về việc này và tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Từ 7 đến 12/4, Quốc hội tập trung thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu mới nhân sự cho các vị trí Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia