Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021, 05:52:34 SA, GMT +07:00


Thứ Tư, 13/4/2016
Mẫu hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016
Từ ngày 01/5/2016, một số mẫu hợp đồng xây dựng được hướng dẫn theo các Thông tư sau:
- Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư 09/2016/TT-BXD.

- Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theoThông tư 08/2016/TT-BXD.

Các hợp đồng này đã ký và đang thực hiện trước ngày các Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày các Thông tư này có hiệu lực. 

Các hợp đồng này đang trong quá trình đám phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với các Thông tư này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích của các bên. 

Những nội dung về các hợp đồng này không được hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Thông tư 08/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 08/2011/TT-BXD. Thông tư 09/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD.

 
Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về
Theo Thư viện pháp luật

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia