Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, 05:08:31 CH, GMT +07:00


Thứ Hai, 25/4/2016
Lấy ý kiến dự thảo TTLT về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập ngành xây dựng
Để đảm bảo tính hiệu quả trước khi ban hành, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đang tiếp thu, lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng.

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng sẽ được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2016. (Ảnh: TL)

Các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo đó là các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại Điều 17 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg và các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập khác (chưa được quy định tại Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg) đang hoạt động trong ngành xây dựng.

Các đơn vị này thuộc loại hình tổ chức như các viện tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (kiến trúc, quy hoạch, xây dựng…); các ban quản lý dự án (quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án về hạ tầng kỹ thuật... do chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền)…

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập được xây dựng trên cơ sở mục đích và nguyên tắc cụ thể như xác định mức phụ cấp chức vụ trách nhiệm lãnh đạo cho thủ trưởng, phó thủ trưởng và trưởng, phó các tổ chức giúp việc cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập; xác định vị trí, quy mô tổ chức của từng đơn vị phù hợp với phân cấp quản lý.

Việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập cũng phải bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động và khả năng đầu tư, phát triển đối với từng loại hình tổ chức thuộc ngành xây dựng.

Đối với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập chưa quy định rõ loại hình tổ chức hoặc đã được quy định tại Điều 16 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg nhưng do có vị trí đặt trực thuộc cục, tổng công ty, công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng, công ty nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì phải xếp hạng phù hợp theo đúng quy định của dự thảo thông tư để bảo đảm tính tương quan, hợp lý về thứ bậc trong việc áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ trách nhiệm lãnh đạo của cơ quan chủ quản so với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập trực thuộc.

Đối với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập không quy định tiêu chí xếp hạng cụ thể sẽ phải thực hiện theo các nguyên tắc: Đơn vị trực thuộc cấp quản lý cao thì xếp hạng cao hơn đơn vị trực thuộc đơn vị thuộc cấp quản lý thấp; thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị được áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ trách nhiệm lãnh đạo tương đương người đứng đầu tổ chức tham mưu, giúp việc thủ trưởng cơ quan chủ quản của đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập đó được quy định tại Bảng phụ cấp chức vụ trách nhiệm lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP hoặc Bảng phụ cấp giữ chức vụ trách nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng công ty ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước.

Để đảm bảo tính hiệu quả, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ việc xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập. Cụ thể, đối với các viện, xếp hạng hai, hạng ba, hạng bốn; ban quản lý dự án, xếp hạng hai, hạng ba, hạng bốn, hạng năm, hạng sáu; các trung tâm và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xếp hạng ba, hạng bốn, hạng năm, hạng sáu.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia