Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, 05:35:18 CH, GMT +07:00


Thứ Hai, 10/10/2016
Quy định rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư
Nhằm xóa bỏ tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư như đã từng xảy ra, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP với nhiều quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Nghị định số 79/2016/NĐ-CP sẽ góp phần xóa bỏ tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư. (Ảnh: TL)

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ 5 điều kiện.

Cụ thể, các tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật. Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

Cùng với đó là việc có tối thiểu 40% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Và được Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Bên cạnh đó, các điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng được “siết chặt” hơn. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, phòng học cần bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành và phải đáp ứng tối thiểu 30% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Nghị định cũng nêu rõ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm quy định cụ thể chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền các cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản…

Theo đánh giá của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ra đời với nhiều quy định cụ thể đã xóa bỏ tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư như đã từng xảy ra trước đây. Theo đó, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận cơ sở đào tạo, số lượng và yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; quy định số lượng và yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản đều được quy định rõ ràng trong văn bản quy phạm pháp luật; góp phần đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực hành nghề trong lĩnh vực môi giới bất động sản; quản lý, vận hành nhà chung cư thật sự có năng lực, trình độ kiến thức, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa của các học viên, sinh viên theo ngành nghề được đào tạo.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia