Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022, 06:21:37 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 8/11/2016
Quốc hội “chốt” mục tiêu GDP năm 2017 6,7%, lạm phát 4%
Quốc hội vừa thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 vào chiều nay 7/11 với 85,02% số đại biểu tán thành.
 
Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được Quốc hội đặt ra là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại); tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng...
12 chỉ tiêu cụ thể được Quốc hội thông qua như sau:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%. 
- Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%. 
- Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. 
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP. 
- Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%. 
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. 
- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị: Dưới 4%. 
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%. 
- Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã). 
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%. 
- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%. 
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%. 
Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết của Quốc hội, một số đoạn đang triển khai của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, một số đoạn quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển… và trước mắt có giải pháp phù hợp, áp dụng ngay để tiết kiệm vốn đầu tư công, có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án BOT giao thông.
Chính phủ cũng được yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào 3 trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng; triển khai hiệu quả bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển và triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo N. MẠNH bizlive.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia