Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, 05:51:37 CH, GMT +07:00


Chủ Nhật, 10/9/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng: Giải quyết những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn
Chiều 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chỉ đạo, điều hành Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng.

Hội thảo có sự tham gia, góp ý của các Bộ quản lý chuyên ngành Xây dựng, các Sở Xây dựng, Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp cùng đông đảo đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Hội thảo cùng thống nhất, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn để giải quyết những đòi hỏi cấp bách trong thực tiễn ngành Xây dựng.


Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Thiên Trường)

Khẳng định vai trò

Đánh giá vai trò, tầm quan trọng của hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, Thứ trưởng Lê Quang Hùng khẳng định, hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn là hành lang kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng định hình sự tồn tại, phát triển của công trình xây dựng (CTXD), đồng thời góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư CTXD.

Từ khi có hệ thống quy chuẩn đầu tiên đến nay, năm 1996, với 15 quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và 3 tập quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành, 28 quy chuẩn quốc gia do các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành, hệ thống đã điều tiết hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng từ quy hoạch, khảo sát thiết kế, thi công đến khai thác, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn và sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, của nhân dân, bảo vệ môi trường tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Tổng số các bộ QCVN là 44 bộ, trong đó Bộ Xây dựng ban hành 16 bộ quy chuẩn, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành 28 bộ. Con số này ở Việt Nam nhiều hơn so với ở Mỹ, Nga, Philippines, EU, Anh và Australia.

Tổng số tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) khoảng 1.200 tiêu chuẩn quốc gia, chia thành 11 nhánh, bao quát đầy đủ và toàn diện các lĩnh vực, công nghệ và quá trình xây dựng công trình. Con số này ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với ở Mỹ, Nga và châu Âu.

Những bất cập cần điều chỉnh

Theo kết quả rà soát, đánh giá của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia và dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cùng ý kiến của một số chuyên gia đầu ngành, hệ thống QCVN mặc dù nhiều nhưng chưa phủ hết các đối tượng và lĩnh vực xây dựng, đa số các QCVN đều hướng đến một đối tượng, loại công trình cụ thể, nhiều hoạt động xây dựng và loại công trình cần được ban hành QCVN (như cầu, đường, đập, hồ chứa, nhà ở và công trình công cộng…). Chất lượng một số QCVN chưa phù hợp với thực tiễn do được chuyển dịch từ tài liệu nước ngoài, một số QCVN chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ xây dựng nước ngoài đang áp dụng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc công khai, hệ thống, sắp xếp các QCVN còn thiếu và yếu, không rõ lộ trình xây dựng mới và soát xét các QCVN cần thiết, một số QCVN còn trùng lặp về phạm vi và đối tượng, các địa phương gần như không ban hành quy chuẩn, chưa có sự kết nối rõ ràng giữa quy chuẩn và tiêu chuẩn.

Điều này dẫn đến việc hầu như không thể tìm được bản quy hoạch hệ thống QCVN chuyên ngành trên mạng, một số quy chuẩn chỉ phổ biến trong một ngành mà không được quan tâm ở ngành khác, các nhà đầu tư, nhà thầu muốn tuân thủ QCVN nhưng không biết tìm ở đâu, có những quy chuẩn nhắm vào những đối tượng quá cụ thể…

Đối với hệ thống TCVN, vì đa số được dịch chuyển từ tài liệu nước ngoài nên có những TCVN không phù hợp với thực tiễn, tính đồng bộ chưa cao do trộn lẫn nhiều hệ thống tiêu chuẩn của nhiều nước, đối tượng và phạm vi điều chỉnh hạn chế, các tiêu chuẩn cũ còn khá nhiều thường gặp vấn đề về công nghệ lạc hậu, thiếu kết nối với các phần mềm hiện đại hỗ trợ thiết kế, thi công.

Công tác quy hoạch TCVN cũng chưa được quan tâm, do đó chưa đảm bảo sự két nối giữa các Bộ, ngành, chưa có phân vai rõ nét giữa các Bộ, ngành trong công tác biên soạn TCVN. Việc ban hành các TCCS hoàn toàn thuộc quyền của các tổ chức, doanh nghiệp dẫn đến sự tự phát, thiếu sự quản lý của nhà nước, nội dung TCCS không đáp ứng được yêu cầu của QCVN.

Giải pháp hoàn thiện

Nói về giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, ông Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn mới đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện lần này sẽ kế thừa kết quả đạt được của hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn trước đây, đồng thời giải quyết những đòi hỏi cấp bách trong thực tiễn ngành Xây dựng hiện nay và trong tương lai.

Mục tiêu đến năm 2021, hoàn thành quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn gồm 1.800 - 2.000 tiêu chuẩn, 20 - 30 quy chuẩn quốc gia, đảm bảo tính thống nhất, linh hoạt, hài hòa giữa các hệ tiêu chuẩn chuyên ngành, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát huy sáng tạo, đổi mới công nghệ khi tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao hội nhập khu vực và quốc tế, hướng tới tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường.

Nhà nước quản lý và công bố danh mục các loại tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn nước ngoài sử dụng cho CTXD tại Việt Nam. 100% tiêu chuẩn, quy chuẩn được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước và được đăng tải đầy đủ, công khai sau khi ban hành, công bố để phổ biến rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, sử dụng của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đến năm 2030, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tinh gọn, dễ áp dụng, chỉ mang tính nguyên tắc. Nhà nước chỉ ban hành quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng. Các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, dự thảo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng rất cần sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành. Hiện dự thảo vẫn đang được tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia