Thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021, 10:59:56 CH, GMT +07:00


Thứ Ba, 3/4/2018
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu gói thuộc Dự án nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 618 /BXD-TTr Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu gói thầu 10A và 10B thuộc Dự án nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo yêu cầu nêu trong Kết luận thanh tra số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ gửi Bộ Giao thông Vận tải.

Ảnh minh họa.

Ngày 06/3/2018, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2226/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu gói thầu 10A và 10B thuộc Dự án nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo yêu cầu nêu trong Kết luận thanh tra số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ.

Về vấn đề trên Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất với ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải trong Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu gói thầu 10A và 10B thuộc Dự án nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo yêu cầu nêu trong Kết luận thanh tra số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ.

Về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc hướng dẫn phương pháp lập dự toán đối với dự án sử dụng vốn ODA làm cơ sở để quản lý chi phí

Với trách nhiệm của Bộ quản lý Ngành, Bộ Xây dựng đã: Ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA).

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách Nhà nước, bao gồm vốn hỗ trợ phát triển chính thức - gọi tắt là ODA, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước).

Với các quy định này, chủ đầu tư (ACV) đã đủ cơ sở để lập dự toán gói thầu 10A và 10B theo quy định.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia