Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022, 02:12:41 SA, GMT +07:00


Thứ Hai, 4/3/2019
Bổ sung vốn dự phòng nước ngoài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 658/BKHĐT-TH ngày 25/01/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn nước ngoài, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn gửi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao là 205,375 tỷ đồng (trong đó vốn dự phòng trong nước là 134,155 tỷ đồng, vốn dự phòng nước ngoài là 71,220 tỷ đồng).

Đối với việc bổ sung vốn dự phòng trong nước, Bộ Xây dựng đã có các Văn bản số 2560/BXD-KHTC ngày 15/10/2018, 2967/BXD-KHTC ngày 23/11/2018, 2997/BXD-KHTC ngày 27/11/2018. Đối với vốn dự phòng nước ngoài, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án thành phần 11 thuộc “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện, vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á”.

“Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt dự án tại Quyết định số 1495/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/10/2018.

Mục tiêu cụ thể của dự án tại trường Cao đẳng xây dựng TP Hồ Chí Minh là nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo thông qua đầu tư đồng bộ trang thiết bị đào tạo cho hai ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (Đây là hai ngành trọng điểm Quốc tế theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025).

Do đây là khoản vay ưu đãi cuối cùng của ADB, được Chính phủ rất quan tâm và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thủ tục cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đảm bảo tiếp nhận khoản vay trong tài khóa năm 2018 (Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2018 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9/2018). Trên cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt dự án đầu tư của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dự án thành phần 11 thuộc Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1409/QĐ-BXD ngày 30/10/2018.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án nêu trên. Nguồn vốn bổ sung từ dự phòng vốn nước ngoài trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.

Theo Khánh An (www.baoxaydung.com.vn)

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia