Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020, 02:43:32 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 16/10/2020
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trích nghị quyết số 26/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị TCT: về việc "Chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng"...
                                                                                                                          
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia