Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024, 08:25:38 SA, GMT +07:00


Giới thiệu
Thứ Năm, 8/1/2015
Chức năng của các phòng ban Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP

1. VĂN PHÒNG

- Công tác thông tin, tổng hợp và quản trị;

- Quản lý, cho thuê tài sản, bất động sản của Tổng công ty;

- Công tác truyền thông, tổ chức sự kiện.


2. PHÒNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

- Công tác tiếp thị;

- Công tác đấu thầu;

- Quản lý các hợp đồng thầu;

- Công tác quản lý và phát triển thương hiệu;

3. PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG

- Quản lý kỹ thuật, chất lượng thi công;

- Quản lý tiến độ thi công xây dựng;

- Quản lý công tác an toàn và vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình;

- Công tác ISO;

- Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công và ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình;

- Cập nhật các thông tin và kiểm tra, giám sát các vật tư, thiết bị công nghệ mới và các nhà cung cấp;

- Giám sát và đôn đốc các Ban điều hành thi công.

4. PHÒNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Chủ trì công việc trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của Tổng công ty.

5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác tài chính - kế toán;

-  Công tác quản lý đầu tư tài chính;

-  Công bố thông tin doanh nghiệp.

6. PHÒNG PHÁP CHẾ - TỔNG HỢP

- Công tác pháp chế doanh nghiệp;

- Công tác quản trị công ty, thư ký công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

-  Công tác tổng hợp;

- Công tác Thư ký HĐQT, Tổng giám đốc;

7. PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

- Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Tổng công ty.
 

hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia