Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 04:11:27 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 30/5/2018
Hancorp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Sáng nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) đã được tổ chức thành công tốt đẹp, khởi đầu thuận lợi cho quyết tâm thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2018.
 
Tới dự đại hội có đại diện lãnh đạo Vụ quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng cùng các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.


Ông Nguyễn Đỗ Quý - Phó Tổng Giám đốc đã thông qua các nội dụng chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội
Ông Nguyễn Đỗ Quý - Phó Tổng Giám đốc đã thông qua các nội dụng chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội
 
 
Thay mặt Tổng công ty, ông Đậu Văn Diện - Tổng Giám đốc đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Theo đó, năm 2017 giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt 3.270 tỷ đồng, trong đó doanh thu 2.429 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 146 tỷ đồng, cổ tức 6%.
Ông Đậu Văn Diện – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Ông Đậu Văn Diện – Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Năm 2017, Tổng công ty triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Năm 2018 cũng là một năm sẽ có nhiều khó khăn đối với Tổng công ty vì cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thoái vốn của công ty mẹ, thoái vốn công ty con và các công ty liên kết, đảm bảo vốn để kinh doanh nhưng cũng phải đảm bảo được việc sản xuất kinh doanh đặt ra như: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.280 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 135 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Minh Cương – Thành viên HĐQT đã thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017 và thù lao HĐQT; ban kiểm soát năm 2018; tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017; tờ trình miễn nhiễm thành viên HĐQT.


Sau khi trình bày xong các báo cáo, Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

100 % cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng tình thông qua quyết định
100 % cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng tình thông qua quyết định

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia