Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 07:44:45 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 31/5/2024
Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức trang trọng và đúng quy định tại phòng hội nghị Pancific Ball room - Khách sạn Panpacific Hà Nội
Toàn cảnh đại hội

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo các vụ của Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông. 

Ông Đậu Văn Diện - Chủ tọa điều hành đại hội

Đại hội được nghe công bố các quyết định giao người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 của Bộ Xây dựng.
 
Ông Đỗ Duy Hiển - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định của Bộ Xây dựng
 
Tại đại hội dưới sự điều hành của chủ tọa ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, Ban thư ký ghi chép diễn biến của đại hội và Ban kiểm phiếu thực hiện công tác bầu cử.
 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Ông Nguyễn Đỗ Quý Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD, kế hoạch năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính trong nhiệm kỳ 2024-2029


Ông Lê Đông Thành - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạc Tài chính Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các cổ đông tham dự đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có: Ông Đậu Văn Diện. Ông Nguyễn Đỗ Quý, Ông Nguyễn Minh Cương và Ông Dương Ngọc Quang, tại phiên họp đầu tiên của HĐQT đã thống nhất bầu ông Đậu Văn Diện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 3 đồng chí có tên sau: Ông Đinh Công Thụy, Bà Trần Thị Kim Liên, Bà Dương Thị Kim Quy, tại phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát đã đồng ý bầu ông Đinh Công Thụy giữ chức Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội
 
 
Lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng hoa chúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia