Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 03:31:13 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 29/3/2024
Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
1. Báo cáo Tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023:
Báo cáo Tài chính riêng năm 2023.pdf

2. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023:

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023.pdf


Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia