Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 04:26:21 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 9/5/2017
HANCORP ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG TRONG NĂM 2017
Sáng ngày 12 tháng 5, Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Tại đại hội, ông Đậu Văn Diện – Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết: năm 2016 tuy ngành xây dựng còn gặp nhiều khó khăn do đầu tư công và đầu tư của các thành phần kinh tế của xã hội giảm, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự năng nổ và quyết liệt của Ban giám đốc điều hành Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3050 tỷ đồng vượt 103% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp vẫn là ngành nghề chính mang tính truyền thống của Tổng công ty chiếm gần 60% giá trị sản xuất kinh doanh.

Ông Đậu Văn Diện - Tổng giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo tại đại hội
Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty trình bày báo cáo tại đại hội


Trong bối cảnh khó khăn chung, đây là năm thứ 3 chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Tổng công ty đã có những chủ trương phù hợp, những bước đi thích hợp trong từng giai đoạn, từng công trình thi công cụ thể và từng dự án đầu tư.

Trong năm 2017, nhận định thị trường xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn tuy nhiên ban lãnh đạo công ty đã đề ra những chiến lược kinh doanh đến năm 2020 và đặt mục tiêu năm 2017 giá trị sản xuất kinh doanh tăng trưởng dương đạt 3264 tỷ đồng, trong đó vẫn tập trung vào lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản là thế mạnh của Tổng công ty, cổ tức chi trả ở mức 6%.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp Tổng công ty (tái cơ cấu) giai đoạn 2016-2020 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Trong đó ưu tiên việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại Tổng công ty, đồng thời thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty mẹ theo quyết định của Bộ Xây dựng.

 

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia