Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 05:54:45 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 24/6/2020
Hancorp: Đẩy nhanh tốc độ thoái vốn tại các công ty thành viên
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hancorp cho biết: Trong năm 2019, Hancorp đạt 520 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao.

Năm 2019, Hancorp tổ chức và quản lý thi công nhiều công trình và hạng mục công trình, trong đó có nhiều công trình trọng điểm với quy mô lớn như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; Đại học Việt Đức tỉnh Bình Dương…

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt 100% so với kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện thị trường khó khăn, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã nỗ lực, tích cực điều hành họat động kinh doanh, áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được là tích cực, cho thấy những khó khăn về thị trường và phản ánh được những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành và tập thể cán bộ quản lý, người lao động trong Tổng Công ty.

Quang cảnh Đại hội.

Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã trình bày phương án thoái vốn Nhà nước lần 3; đồng thời đề xuất lộ trình thoái một phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty do thời hạn thoái vốn theo Quyết Định 1232/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc tái cơ cấu các công ty con, công ty liên kết: Năm 2019, Hancorp tiếp tục triển khai công tác thoái vốn tại các công ty đã được phê duyệt về chủ trương thoái vốn (thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn…); đồng thời, xây dựng mới phương án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2020 - 2025 trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới đây.

Cũng tại Đại hội, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Cụ thể, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc và triển khai kế hoạch sản xuất được Đại hội cổ đông 2020 thông qua và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chính như: Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần tại Đoàn ngoại giao; Tăng tốc độ thoái vốn tại các công ty đã được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương; Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2020 – 2025; Hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần; Tiếp tục tìm kiếm, tiếp thị và tham gia đấu thầu các công trình thi công xây lắp để đảm bảo doanh thu, dòng tiền, công việc và thu nhập cho người lao động…

Ông Đào Việt Dũng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Đại diện Bộ Xây dựng, ông Đào Việt Dũng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Trong những năm qua, đơn vị này đã rất cố gắng để thực hiện các nhiệm vụ và bảo toàn vốn, mặc dù lợi nhuận chưa được cao như kỳ vọng do một số nguyên nhân khác nhau.

Quang cảnh Đại hội.
 
Liên quan tới kế hoạch 2020, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Xây dựng cho biết, vừa qua lãnh đạo Bộ Xây dựng đã ký quyết định bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần. Hiện nay, Bộ xây dựng cũng đã có chủ trương cho Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP thoái vốn một số đơn vị thành viên và đề nghị Hội đồng quản trị lưu ý vì liên quan tới việc tái cơ cấu. Việc thoái vốn nhằm bảo toàn vốn của Nhà nước và tập trung vốn về công ty mẹ để thực hiện việc điều hành sản xuất kinh doanh cả trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư.

Ông Dương Ngọc Quang (cầm hoa) được bầu bổ sung vào HĐQT
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Đại hội lần này, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP cũng đã tiến hành bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị. Với 99,9% phiếu bầu, ông Dương Ngọc Quang trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thân Nam - baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia