Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 07:01:55 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Hai, 14/12/2020
Thông báo thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (VIBEX)
TRÍCH NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THỨ 33 NGÀY 27/11/2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

Nội dung: Thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (VIBEX)

Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2020

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đến các nội dung thoái vốn nói trên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP gửi thư quan tâm về địa chỉ:

 
Phòng Pháp chế - Tổng hợp, Tầng 2 - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP 
Số 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số điện thoại: 024.3822 7432

Thời hạn nhận thư quan tâm: Đến hết 16h00 ngày 18/12/2020

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sẽ cung cấp thông tin và lộ trình thoái vốn chi tiết cho các nhà đầu tư gửi thư quan tâm trong thời hạn nêu trên.

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia