Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 04:26:56 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 30/6/2020
Lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần – Công ty mẹ Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tổ chức lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định

Tới dự và chỉ đạo hội nghị về phía Bộ Xây dựng: Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa; Ông Lê Đông Thành – Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa; các đồng chí Phó vụ trưởng và cán bộ các Vụ: Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng. Về phía Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP: Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Ông Đậu Văn Diện – Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty.

Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến
 

Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu về quá trình cổ phần hóa Tổng công ty.
 

Ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng công bố quyết định của Bộ Xây dựng về giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần.
  
Lễ ký biên bản bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần
 
 

Tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty xây dựng Hà Nội
 
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 493/HUD-HĐTV ngày 30/06/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.
Ngày 11/11/2013 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1139/QĐ-BXD về giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Đào tạo và Xuất nhập khẩu (HANTECH).  
Ngày 06/01/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần.
Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được điều chỉnh theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 04/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo QĐ, vốn điều lệ của TCT XD Hà Nội – CTCP được xác định là 1.410 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước chiếm 98,83% vốn điều lệ.
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục phương thức bán cổ phần lần đầu theo quy định tại NĐ 59/2011 và thông tư 196/2011 hướng dẫn về bán cổ phần lần đầu, và kết quả bán đấu giá được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố ngày 27/03/2014.
Từ ngày 15/8/2014, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy CN ĐKKD số 0100106338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
Sau khi chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần thời điểm ngày 15/8/2014, Tổng công ty đã lập Báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện việc quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa…
Tổ người đại diện vốn Nhà nước tại TCT thông qua HĐQT và Ban điều hành TCT đã sát sao, quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chức năng lập hồ sơ quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần để trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa TCT phê duyệt. Trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn nhà nước TCT lập, Kiểm toán NN đã thực hiện việc kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP theo Văn bản số 26/KTNN-TH ngày 28/12/2019.
Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, ngày 10/6/2020 Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty đã ký Báo cáo thẩm tra giá trị vốn nhà nước bàn giao Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - TNHH MTV sang Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Trên cơ sở đó Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-BXD ngày 23/06/2020 về giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao Tổng công ty xây dựng Hà Nội-TNHH MTV sang Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP, chính thức kết thúc quá trình cổ phần hóa và bàn giao doanh nghiệp tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia