Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 04:39:17 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 15/5/2015
Hancorp thắng lợi lớn sau cổ phần hoá
(Xây dựng) - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), diễn ra ngày 14/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.


Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hancorp sau thời gian cổ phần hoá.

Giá trị sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2014 đạt 919 tỷ đồng

Đây là con số đáng mừng sau chưa đầy 1 năm Hancorp chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động công ty cổ phần.

Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD 5 tháng năm 2014, kế hoạch năm 2015, hoạt động HĐQT 5 tháng 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Hancorp - đồng chủ trì Đại hội cho biết: Phát huy truyền thống từ doanh nghiệp nhà nước với hơn 55 năm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp trên địa bàn cả nước, với kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng, năm 2014 tuy còn nhiều khó khăn do công ty mới hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhưng Hancorp đã có những bước đi phù hợp với tiềm năng của một doanh nghiệp cổ phần lớn trong ngành xây dựng.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng năm 2014 của công ty mẹ, giá trị sản xuất kinh doanh của Hancorp đạt 919 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch năm), trong đó xây lắp là 764 tỷ đồng, kinh doanh nhà là 132 tỷ đồng, 21 tỷ đồng còn lại thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác. Cũng theo báo cáo, doanh thu 5 tháng năm 2014 của TCty đạt 873 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 59,246 tỷ đồng và cổ tức khoảng 6% (đạt 100% KH năm).

Trong năm 2014, hoạt động sản xuất xây lắp vẫn là ngành nghề chính mang tính truyền thống của Hancorp (chiếm 81% giá trị sản xuất kinh doanh), trong đó xây dựng dân dụng công nghiệp vẫn là chủ yếu… Số lượng dự thầu 5 tháng năm 2014 là 24 công trình, trong đó 7 công trình trúng thầu với giá trị trúng thầu đạt 1.016 tỷ đồng…

Trong công tác cổ phần hoá, sau Đại hội cổ đông lần thứ nhất, TCty đã và đang kiện toàn nhân sự, ban hành các quy chế, tích cực hoàn thiện hồ sơ để chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Thành quả đáng mừng phải kể đến là công tác tái cơ cấu. Có thể nói, năm 2014 là năm Hancorp thực hiện thắng lợi trong đề án tái cơ cấu, cụ thể: TCty đã thoái được 213 tỷ đồng tại 3 đơn vị là Cty CP Thuỷ điện Quế Phong, Cty CP Ngôi sao An Bình và một phần tại Cty CP Đèo Cả để tập trung vốn cho sản xuất chính…


Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm trong năm, ông Bùi Xuân Dũng cho biết: Năm 2015 là năm bản lề của Hancorp khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, chấm dứt hơn 30 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước. Việc chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, giá trị SXKD năm 2015 của Cty mẹ sẽ phấn đấu đạt 2.697 tỷ đồng với doanh thu 2.478 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1à 115 tỷ đồng và cổ tức dự kiến đạt 6%...

Sau khi nghe các báo cáo về hoạt động của BKS 5 tháng năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và 7 tờ trình về báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và năm 2015…, các cổ đông dự Đại hội đều biểu quyết thông qua với tỷ lệ số phiếu cao.

Thắng lợi lớn

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hancorp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh nhận định: Sau gần một năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, kế thừa các hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội trước khi cổ phần hoá, HĐQT và TCty đã bám sát các mục tiêu, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội cổ đông năm 2014 đặt ra. Những kết quả nêu trong Đại hội cổ đông năm 2015 chính là sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất sau khi Hancorp cổ phần hoá và thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tiếp tục cùng với các cơ quan của Bộ, các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục pháp lý, bàn giao vốn, tài sản từ công ty nhà nước sang TCty cổ phần. Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện tốt phương án cổ phần hoá của Tổng Công ty. Tiếp tục tìm kiếm những cổ đông chiến lược, những nhà đầu tư lớn để thu hút đầu tư, giảm sở hữu của nhà nước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy, điều hành nâng cao năng lực quản trị, tiếp tục thực hiện công tác sửa đổi điều lệ cho phù hợp khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực và qua đó, thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hancorp đã tiếp thu ý kiến và bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự giúp đỡ của các ban, ngành địa phương cùng quyết tâm của các cổ đông, Hancorp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và ổn định tăng trưởng bền vững theo mục tiêu phát triển đề ra.

Kim Thoa

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia