Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 02:35:38 CH, GMT +07:00


Thứ Tư, 18/9/2019
Danh mục các lĩnh vực phải thực hiện báo cáo định kỳ
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019, công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng các địa phương phải thực hiện Báo cáo về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng/lần và theo năm.

Theo đó, các lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng cần báo cáo gồm 33 nội dung về: Báo cáo công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc chuyên ngành của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương; Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng và công tác quản lý hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý; Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng;

Báo cáo tình hình phát triển đô thị; Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Báo cáo về cây xanh đô thị của UBND cấp huyện; Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị của Sở Xây dựng; báo cáo của UBND cấp thành phố, thị xã về tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm; Báo cáo của Sở Xây dựng về tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của UBND cấp tỉnh về tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước; Báo cáo tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan quản lý nhà ở công vụ; Báo cáo tình hình quản lý nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh; Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của địa phương, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; Báo cáo nhanh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg; Báo cáo của Bộ Xây dựng tình hình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Báo cáo của UBND cấp tỉnh tình hình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg;

Báo cáo của UBND cấp huyện hình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn; Báo cáo của UBND cấp xã hình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn; Báo cáo của Sở Xây dựng về tình hình sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Báo cáo của Sở Xây dựng về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình quản lý hành nghề môi giới BĐS và sàn giao dịch BĐS;

Báo cáo về xuất khẩu khoáng sản làm VLXD; Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực VLXD; Báo cáo về tình hình sử dụng vật liệu xây của Bộ, ngành; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Sở Xây dựng; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng;

Báo cáo của nhà thầu nước ngoài về việc thực hiện các nội dung trong giấy phép hoạt động và tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu nước ngoài; Báo cáo của Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty Nhà nước về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý; Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Báo cáo tình hình quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý cho thuê nhà ở công vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở về tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Báo cáo về tình hình xuất khẩu khoáng sản làm VLXD của doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.

Mỗi báo cáo đều quy định cụ thể thời gian báo cáo định kỳ (theo tháng hoặc năm), có mẫu báo cáo cũng như văn bản quy định chế độ báo cáo.

Thanh Nga - www.baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia