Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 06:55:27 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 31/5/2024
Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

Biên bản họp đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.pdf 

2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Hancorp.pdf
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia