Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 03:38:28 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Ba, 27/4/2021
Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý IV năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
1. Báo cáo Tài chính Riêng giữa niên độ quý IV năm 2020 của HANCORP
 /Content/images/files/BCTC%20rieng%20Quy%20IV%20%20nam%202020.pdf   

2.Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ quý IV năm 2020 của HANCORP
 /Content/images/files/BCTC%20hop%20nhat%20Q%c3%bay%20IV%20n%c4%83m%202020.pdf
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia