Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 04:05:57 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 6/5/2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia