Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 03:46:18 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 25/12/2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ÔNG NGUYỄN ĐỖ QUÝ VÀ BÀ VÕ THỊ THU HƯƠNG
1 ÔNG NGUYỄN ĐỖ QUÝ - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Quý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2020.
2. BÀ VÕ THỊ THU HƯƠNG - THÀNH VIÊN BKS - ĐÃ BÁN 6.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Thu Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.600 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không khớp lệnh hết với giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2020.
 
 
 
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia