Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 02:18:27 CH, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Năm, 31/5/2018
Hancorp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Ngày 30/5, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã được tổ chức. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này các cổ đông đã nhất trí thông qua các kế hoạch hoạt động của Tổng Cty.

Kết thúc năm 2017, Hancorp đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

Theo đó, năm 2018, Hancorp đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh những mục tiêu về sản xuất kinh doanh, Hancorp xác định rõ công tác tái cơ cấu Hancorp, thoái vốn tại các Cty con, Cty liên kết là nhiệm vụ chính trong kế hoạch hoạt động của năm.

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh được trình bày tại đại hội, giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hancorp đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch đặt ra là 3.263 tỷ đồng, thực hiện được 3.270 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị xây lắp chỉ tiêu đặt ra là 1.956 tỷ đồng, thực hiện được 2.130 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch.

Trong khi đó, doanh thu lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 130 tỷ đồng, thực hiện được 146 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch; cổ tức dự kiến thực hiện được 100% kế hoạch.

Mặt khác, giá trị đầu tư Hancorp đã thực hiện trong năm 2017 là 1.108 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Hoạt động đầu tư của Hancorp chủ yếu tập chung vào các dự án kinh doanh bất động sản (BĐS) tại khu ngoại giao đoàn. Bên cạnh đó, các công trình do Hancorp ký hợp đồng đều đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ.

Được biết, năm 2017, Hancorp đã chủ động tận dụng tối đa các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hancorp đã huy động đáp ứng vốn cho hoạt động thi công xây lắp và kinh doanh BĐS với giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, mảng đầu tư BĐS là hơn 800 tỷ đồng.

Mặt khác, công tác tổ chức, tái cơ cấu, quản lý phần vốn của Hancorp tại Cty con, Cty liên kết được Hancorp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật. Cụ thể, Hancorp đã trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt phương án thoái 100% vốn Nhà nước tại Hancorp để làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018 theo đúng lộ trình Chính phủ quy định.

Năm 2017, Hancorp đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thoái vốn tại 7 Cty liên kết. Đầu năm 2018, Hancorp đã thoái vốn thành công tại Cty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thu về hơn 120 tỷ đồng, gấp 3,8 lần vốn đầu tư. Hiện Hancorp đang tiến hành các thủ tục để thoái vốn đối với 6 Cty còn lại.

Tính đến 31/12/2017, Hancorp đã đầu tư vào các doanh nghiệp khác là 1.287 tỷ đồng. Vốn đầu tư tại Cty con và Cty liên kết đều được bảo toàn và phát triển, hàng năm cổ tức bình quân Hancorp được hưởng từ các Cty CP này là 8 – 10%.

Mặc dù còn một số tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng kết thúc năm 2017, Hancorp đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

Hancorp đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng vào năm 2018.

Trên cơ sở các bước chuẩn bị và nền tảng từ 2017, Hancorp đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cùng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2018 với giá trị sản xuất kinh doanh là 3.280 tỷ đồng, doanh thu là 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 135 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 6%, giá trị đầu tư dự kiến là 835 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hancorp sẽ nỗ lực để hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Cty theo đúng tiến độ Chính phủ đề ra. Đồng thời, hoàn thành việc thoái vốn tại 6 Cty đã được Bộ Xây dựng chấp thuận. Tại đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng tình thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia