Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 06:09:15 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 21/12/2023
Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm Quản lý điều hành dự án xây dựng - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội -CTCP
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia