Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 05:53:02 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Ba, 22/12/2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - DƯƠNG NGỌC QUANG
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Quang

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: HAN

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.200 CP (tỷ lệ 0,04%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 58.200 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 58.200 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100 CP

- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2020


HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia