Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022, 05:58:55 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 26/11/2020
Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý III năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
1.Báo cáo Tài chính Riêng giữa niên độ quý III năm 2020 của HANCORP
 /Content/images/files/BCTC%20rieng%20quy%203(3).pdf 

2.Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ quý III năm 2020 của HANCORP
 /Content/images/files/BCTC%20hop%20nhat%20Quy%203(2).pdf

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia