Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 03:19:36 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Tư, 15/2/2017
HAN: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

Mã chứng khoán: HAN
Mã ISIN: VN000000HAN2
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 14/03/2017

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán tầng 5 - số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
 
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia