Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 02:42:23 CH, GMT +07:00


Thứ Hai, 17/9/2018
Thanh toán hợp đồng khi thay đổi biện pháp thi công
Trường hợp thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

 


Ảnh minh họa

Ông Dương Quang Nam (Điện Biên) được cơ quan giao làm cán bộ tư vấn quản lý dự án cho dự án ở vùng sâu vùng xa. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng được phê duyệt theo thiết kế bản vẽ thi công: Vật tư, vật liệu thi công gói thầu phải vận chuyển bộ từ vị trí có đường ô tô vào công trình là 3km; các công tác thi công đào đắp đất đá hố móng bằng thủ công.

Nhà thầu trúng thầu gói thầu trên theo hồ sơ dự thầu và phụ lục hợp đồng trọn gói đã ký. Biện pháp thi công gồm: Vật tư vật liệu vận chuyển từ vị trí có đường ô tô vào công trình là bộ 3 km; các công tác thi công đào đắp đất đá hố móng bằng thủ công.

Sau khi khởi công công trình, nhà thầu đã thay đổi biện pháp thi công: Tự thoả thuận đền bù với dân, dùng máy xúc mở đường 3m để vận chuyển vật liệu bằng xe tải nhỏ từ đường ô tô vào vị trí công trình; các công tác thi công đào đắp đất đá hố móng bằng thủ công chuyển sang thi công bằng máy đào.

Ông Nam hỏi, việc nghiệm thu các công việc xây dựng (đào đất đá hố móng bằng thủ công), đơn giá thanh toán (giá vật liệu là vận chuyển bộ) theo hợp đồng trọn gói đã ký có phù hợp với pháp luật hiện hành về xây dựng hay không? Có phải phê duyệt lại giá gói thầu và ký lại phụ lục hợp đồng theo biện pháp thi công mới bằng máy hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Trường hợp thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Theo Chinhphu.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia