Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024, 09:25:17 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 10/9/2021
Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất quý II năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
1. Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ quý II năm 2021 của HANCORP
./Content/images/files/Bao%20cao%20hop%20nhat%20Quy%202%20nam%202021.pdf

2. Báo cáo Tài chính riêng quý II năm 2021 của HANCORP
  /Content/images/files/Bao%20cao%20rieng%20Quy%202%20nam%202021.pdf 


HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia