Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) ngày 12/5/2017.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) ngày 12/5/2017.

Bứt phá thành công

Theo đó, Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính 2016 đã kiếm toán…

Cụ thể, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2016, giá trị sản xuất kinh doanh là trên 3.000 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch; doanh thu đạt 2.775 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 128 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; đầu tư phát triển đạt 2.235 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch. Trong đó hoạt động xây lắp vẫn là ngành nghề chính mang tính truyền thống của TCT, chiếm gần 60% giá trị sản xuất kinh doanh.

Theo ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cho biết, để thực hiên chỉ tiêu 2016, BGĐ đã tổ chức sản xuất và triển khai đầu tư 2.235 tỷ đồng với nhiều dự án bất động sản cơ bản được triển khai tại Dự án Khu đoàn ngoại giao. Theo ông Dũng, nhìn chung công tác triển khai Dự án được thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận cho TCT.

Nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn và mở rộng danh mục đầu tư, HĐQT cũng đã thông qua chủ trương liên danh, hợp tác với các nhà đầu tư có tiềm năng, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cũng như tham gia góp vốn thành lập công ty để tham gia đầu tư vào dự án bất động sản, dự án hạ tầng. Tích cực tham gia đấu thầu để tạo dòng tiền và doanh thu từ mảng thi công xây lắp...

Theo đó, doanh thu năm 2016 và lợi nhuận chủ yếu là lĩnh vực bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm gần 50% giá trị doanh thu của TCT (1.017/2.775 tỷ đồng)

“Tính đến 31/12/2016, tổng công ty đã góp vốn (nắm giữ cổ phần) vào DN khác là 1.281 tỷ đồng. Trong đó, góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết 601 tỷ, góp vốn tại công ty dự án 664 tỷ”- Chủ tịch Bùi Xuân Dũng cho biết.

Về công tác tái cơ cấu TCT, ông Dũng cho biết năm 2016, TCT đã nâng số tiền thoái vốn lên 240 tỷ đồng, HĐQT cũng đã thông qua chủ trương thành lập mới 2 công ty cổ phần. Hiện, TCT đã xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2 trình sở hữu cho ý kiến thực hiện.

Nhìn chung, năm 2016, TCT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thực tiễn sản xuất năm 2016 cũng cho thấy một số tồn tại cần khắc phục trong vấn đề lĩnh vực sản xuất kinh doanh vẫn tập trung vào bất động sản, chiếm dụng vốn của các công ty liên kết, thoái vốn chậm...

Năm 2016 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã trúng thầu 12 công trình trên tổng số 35 công trình dự thầu và đều đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số công trình do chủ đầu tư không sắp xếp được vốn và chậm giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công còn kéo dài và cấn tập trung giải quyết trong năm 2017.

Mục tiêu nghìn tỷ

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của đất nước, tình hình kinh tế - chính trị thế giới. TCT xác định năm 2017 sẽ là một năm nhiều đổi mới với các DN trong việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.

Do đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã xác định nhiệm vụ tập trung vào ngành nghề sản xuất chính là xây lắp và kinh doanh bất động sản. Trong đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua với giá trị hơn 3.200 tỷ đồng, doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, công tác đầu tư phát triển dự kiến 1.043 tỷ đồng.

Theo đó, TCT sẽ tập trung đầu tư vào các dự án nhà ở chính sách, nhà cho người thu nhập thấp của một số thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh… và các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Các công ty 100% vốn tập trung thực hiện thanh quyết toán, thu hồi công nợ và đảm bảo minh bạch tài chính. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học – công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, chú trọng vào các dự án thành phần quan trọng như dự án khu Đoàn ngoại giao là dự án thanh khoản tốt, góp phần chính lợi nhuận cho Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tập trung hoàn thành dứt điểm và kết thúc dự án hạ tầng để tiến hành quảng cáo dự án nhà chung cư với khách hàng và các nhà đầu tư thứ phát. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư đủ điều kiện và phù hợp, tiến tới thành lập các công ty để đầu tư và khai thác các dự án trường học, nhà trẻ, dịch vụ thể thao… tại khu vực có tiềm năng lớn này.

Ngoài ra, Hancorp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ trình UBN thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết và có văn bản chính thức chấp nhận Tổng công ty là chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh và được liên doanh làm chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư Vĩnh Hồ và Tân Mai để đạt được mục tiêu hiệu quả kinh doanh như đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty mẹ. Kiện toàn và nâng cao năng lực tổ chức, đổi mới quản lý với mục tiêu của doanh nghiệp là “Hiệu quả của sản xuất kinh doanh và quyền lợi của các Cổ đông”.