Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 04:40:08 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 23/6/2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Nội dung chi tiết của Báo cáo tại tệp tài liệu đính kèm dưới đây:
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2022.pdf


Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia