Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 07:24:57 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 27/4/2017
HAN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nghiêm Sỹ Minh 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 203.100 CP (tỷ lệ 0,14%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 203.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/06/2017.
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia