Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024, 05:52:57 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 15/5/2015
Hancorp đạt doanh thu 873 tỷ đồng sau 5 tháng cổ phần hóa
(DĐDN) - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2014 sau khi triển khai hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Ban lãnh đạo Hancrop tại buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Theo đó, sau 5 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần, Hancorp đã đạt được một số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 919 tỷ đồng (ước đạt 108% kế hoạch năm) trong đó, xây lắp đạt 764 tỷ đồng, kinh doanh nhà đạt 132 tỷ đồng, kinh doanh khác đạt 21 tỷ đồng. Doanh thu đạt 873 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 815 tỷ đồng), đạt 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 59,246 tỷ đồng.
Tuy bước đầu chuyển sang mô hình mới nhưng công tác thị trường đã có nhiều cố gắng, kết quả khả quan. Cụ thể, số công trình tham gia dự thầu là 24 công trình; Số công trình trúng thầu là 7 với giá trị trúng thầu là 1.016 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu 33%.
Hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản của Hancorp trong những tháng cuối năm 2014 đã có dấu hiệu ấm dần lên. Tại dự án khu ngoại giao đoàn, các chủ đầu tư thứ phát đã và đang khởi động một cách tích cực hơn.
Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, Hancorp đã sát nhập và bổ sung chức năng của các đơn vị phụ thuộc, thành lập một số đầu mối mới cho phù hợp với từng giai đoạn và yêu cầu của từng đơn vị. Trong năm 2014, Hancorp đã thành lập mới 4 đầu mối, sát nhập và giải thể 3 đầu mối. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, bổ nhiệm lại 3 Phó Tổng Giám đốc và 7 trưởng phòng ban.
Theo: Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia