Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024, 05:37:45 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Ba, 30/1/2024
Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
Báo cáo Tài chính riêng quý IV năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023.pdf 

Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV năm 2023.pdf
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia